hores acollida

Utilitzant el servei d’acollida es pot ampliar l’estada de l'infant a l'escola bressol més enllà de l’horari escolar, tant al matí (entre les 7 i 9) com a la tarda (de 17 a 19). Aquest servei es pot utilitzar de manera fixa o bé de manera esporàdica davant una necessitat puntual...

Hores d'acollida

Utilitzant el servei d’acollida es pot ampliar l’estada de l'infant a l'escola bressol més enllà de l’horari escolar, tant al matí (entre les 7 i 9) com a la tarda (de 17 a 19). Aquest servei es pot utilitzar de manera fixa o bé de manera esporàdica davant una necessitat puntual.

Durant el temps d’acollida els nens estan atesos dins un clima de convivència escolar (esmorzen, juguen, fan activitats més lliures, aprofiten els racons de joc...)

L'estada mínima és mitja hora.