els aprenentatges

Tota la literatura científica sobre el nen de 0 a 6 anys coincideix en afirmar que aquesta és una etapa a la qual el cervell humà presenta un potencial d’aprenentatge únic i excepcional...

Els aprenentatges

Tota la literatura científica sobre el nen de 0 a 3 anys coincideix en afirmar que aquesta és una etapa a la qual el cervell humà presenta un potencial d’aprenentatge únic i excepcional. Sentim, doncs, l’enorme responsabilitat d’aprofitar al màxim aquest potencial i la curiositat dels nostres infants envers tot allò que els envolta durant el temps que passen a la Llar d’infants.

Per això la nostra proposta educativa inclou un programa adreçat a establir de manera clara i ordenada els aprenentatges bàsics de l’etapa. Els nens aprenen a reconèixer el seu nom, a diferenciar colors i mides, entenen petits conceptes matemàtics, assoleixen diferents habilitats de coordinació viso-manual. Però intentem anar més enllà introduint a partir de petits projectes moltes informacions sobre l’entorn que interessen al nen i que fomenten el respecte, la curiositat i el gust pel coneixement.