programa adaptacio

Un cop finalitzat el període d'inscripció , l'escola assigna a cada família un dia i hora per aquesta primera entrevista que té lloc durant la segona quinzena del mes de Juliol.

Programa d'adaptació
Per tal d'afavorir i facilitar la integració del nen a l'entorn escolar fem una entrevista inicial amb pares i nen abans del començament de les classes. Aquesta trobada és molt important perquè estableix un primer contacte entre la família i l'educadora i permet traspassar tota la informació que ambdues parts considerin important. També familiaritza al nen amb el nou espai suavitzant molt l'impacte i la inseguretat dels primers dies de classe.

Un cop finalitzat el període d'inscripció , l'escola assigna a cada família un dia i hora per aquesta primera entrevista que té lloc durant la segona quinzena del mes de Juliol. Tota la informació que intercanviem durant l’entrevista inicial ens ajuda molt a preparar l’entrada del nen i també, si cal, a establir una gradació progressiva pel que fa a l’horari que farà a la Llar d'infants durant les primeres setmanes.

El dia que la família ve a l'entrevista inicial és també l'indicat per comprar a la mateixa escola tot l'equip de roba que el nen necessitarà per al curs escolar (bates, motxilla, xandall, matalasset...)

Així doncs, un cop feta la trobada inicial, el primer dia de classe el nen ja coneix la seva educadora i l’adaptació resulta més senzilla. Durant el primer mes de curs posem en marxa tot un seguit d’estratègies per afavorir el vincle afectiu entre l’educadora i els nens. Recursos com el massatge, la música relaxant, la utilització d’objectes transaccionals (l’osset de peluix, el coixí, el telèfon ) ens ajuden a donar suport al nen en aquest període tan important per a ell.

Des de l’escola bressol també orientem a les famílies en quant als recursos i actituds que poden adoptar des de casa per afavorir una adaptació a l'escola ràpida, serena i harmoniosa.