la relacio amb les families

La implicació de les famílies en la tasca educativa és un element fonamental per donar sentit i credibilitat a tot allò que intentem transmetre als nostres infants.

La relació amb les famílies
La implicació de les famílies en la tasca educativa és un element fonamental per donar sentit i credibilitat a tot allò que intentem transmetre als nostres infants.

Tenim establerts tota una sèrie de canals perquè d’una manera quotidiana trobeu la forma de participar en la nostra activitat diària. Us mantenim informats del dia a dia del que fem amb els nens mitjançant les agendes, el tauló de l’escola, els diaris de la classe, les fotos de les activitats, les circulars, la web, però, sobre tot, mitjançant les converses del matí a l’aula i les trobades de pares que organitzem un cop per trimestre.

A més, dintre la programació tenim activitats específiques com La Setmana dels Avis que és una proposta adreçada als avis, que visiten l’escola, comparteixen un matí a l’aula i reben l’homenatge molt emotiu del seus nets en un entorn de festa col·lectiva.