installacions dhivern

A la llar d'infants Montserrat, situada al barri de les Corts a Barcelona, hem creat un espai únic i extraordinari on hem representat el Pol Nord, el fred i l'hivern. Tot un espai que convida a jugar i a endinsar-se en un món hivernal. Un món on hem trobat pingüins, neu per jugar, iglús per entrar i viure com els esquimals, material sensorial com pinyes, branques, coto fluix. Voleu saber que és una instal·lació i la importància que té en els nostres infants?

Instal·lacions d'hivern

Instal·lacions d'hivern

A la llar d'infants Montserrat, situada al barri de les Corts a Barcelona, hem creat un espai únic i extraordinari on hem representat el Pol Nord, el fred i l'hivern. Tot un espai que convida a jugar i a endinsar-se en un món hivernal. Un món on hem trobat pingüins, neu per jugar, iglús per entrar i viure com els esquimals, material sensorial com pinyes, branques, coto fluix. Voleu saber que és una instal·lació i la importància que té en els nostres infants?

La instal·lació és una proposta artística en una instància que convida a observar, pensar, a donar nous significats a les coses, manipular i transmutar. És aquí on l'art des de la seva perspectiva contemporània entra en diàleg amb una proposta estètica i pedagògica en un context relacional a través del joc lliure. Els infants com a subjecte que interpreta el que l'envolta entra en una interacció amb el material (diferents objectes disposats en un ordre específic) de manera simbòlica. És a dir desconstrueix, toca, utilitza i transforma per a tornar a construir, atorgant-li significats a aquests objectes, a la relació entre ells i al joc amb els seus iguals.

Els jocs del buidar i omplir, aparèixer i desaparèixer, construir i destruir; i el joc “del com sí” o “si això fora” emergeixen en aquest context d'ordre estètic on diferents objectes s'organitzen de manera dialògica per a donar cabuda a la reinterpretació i a l'acte d'anar mes allà del convencional.

Dins d'aquests escenaris sorgeixen experiències on nens i nenes circulen entre el real i l'imaginari. És una invitació a sentir-se vius i a traspassar unes certes vivències al món exterior per mitjà de connexions potents.

Aquest tipus de propostes afavoreix també un aprenentatge constructivista on el nen o la nena és protagonista i actor/a principal de diversos àmbits pedagògics com ara:

 • El desenvolupament i la potenciació d'experiències estètiques que inclouen els diferents llenguatges de la infància.
 • La construcció d'identitat, com també el valor i respecte per l'altre.
 • Autonomia en la presa de decisions i en l'àmbit psicomotriu.
 • El plaer de la transformació atorgant espais per a la imaginació, la creativitat i la confiança.

És l'adult el que proposa un escenari amb una intencionalitat i és el nen o la nena el que disposa d'ell lliurement lliurant-se a la possibilitat infinita de joc i transformació. La instal·lació, els objectes i la seva forma d'interrelació posseeixen un concepte -latent- que convida a ser descobert pels nens (as), que s'apropia d'ells per a establir així noves relacions.

Després pensem que tipus de materials i objectes necessitem o ens agradaria utilitzar en una instal·lació. D'una banda ens deixem portar per la nostra imaginació i creativitat, però també pensem en l'edat del grup/aula que el gaudirà i en les possibilitats concretes d'obtenir aquests materials.

Pensem en:

 • Objectes no estructurats provinents del reciclatge com a ampolles, cartó, plàstics, tapes, suros, papers, retalls de tela.
 • Diferents materialitats des d'un context natural com ara sorra, fulles, branques, pedres, plomes, etc.
 • Objectes quotidians com a elements de cuina, gots, culleres, bols, diversos tipus de contenidors o pilotes, llanes, argolles, esponges.
En aquesta instalació teníem com a materials: pinyes, branquetes, coto fliux, neu (feta amb bicarbonat de sodi), pedretes, flocs de neu, glaços.. elements de la natura que trobem a l’hivern. 

D'altra banda l'elecció, combinació i posició dels materials és primordial per a donar-li un sentit estètic, harmoniós i pedagògic a proposta. En aquest cas considerem:

 • Estímuls: L'espai on muntem la instal·lació preferentment ha d'estar buit d'altres estímuls, parets llises sense distraccions, un lloc net, acollidor.
 • Il·luminació: L'ambient íntegrament ha de ser plaent, cuidem la il·luminació natural o artificial, amb ella podem crear una atmosfera que incentivi encara més l'exploració.
 • Diversitat i composició: Les diferents formes, pesos, colors i estructures dels objectes seleccionats es vinculen entre si per a complementar-se, introduir-se i actuar unessobre unes altres. 
 • Disposició: Per a disposar els objectes en aquest espai ens podem inspirar en les formes que ens ofereix la naturalesa com per exemple els espirals; formes geomètriques, cercles, quadrats, rectangles, etc.
 • Quantitat: És important que tant l'espai com la suma dels materials siguin conforme a la quantitat d'infants que viuran la proposta. Que existeixi una quantitat suficient perquè cada infant manipuli els objectes de manera grupal o individual.
Per aquesta proposta vam crear un inglu tamany real per als nostres infants i vam simular el Pol Nord amb elements propis: esquimals, ossos polars, pingüins, llacs d'aigua, neu a terra, etc. Vam forrar l'aula amb paper blanc per buidar-lo d'estimuls externs i crear harmonies amb les teles i la il·luminació especial. 

Úniques i extraordinàries, la clau de les instal·lacions

Les instal·lacions a l'escola infantil i escola bressol han de ser úniques i extraordinàries, que es presentin en un temps i espai determinat per al joc infantil, posteriorment aquesta desapareix fins que novament proposem altres relacions entre objecte i espai.

D'altra banda no podem oblidar que la invitació a aquestes propostes és a jugar, explorar i re significar des d'una manera lliure. Moltes vegades des de la mirada de l'adult la instal·lació de joc es transforma en un caos; nenes i nens manipulen el material tirant-lo, escampant-lo, aixafant-lo entre moltes altres accions. I sí, pot ser un caos, però a la meva mirada és un caos estètic, bell, revelador.

 

Comparteix