servei medic

L’escola bressol compta amb un servei d'assessorament mèdic que revisa tots els aspectes relacionats amb la salut dels nens i de l'entorn escolar.

Servei mèdic

L’escola bressol compta amb un servei d'assessorament mèdic que revisa tots els aspectes relacionats amb la salut dels nens i de l'entorn escolar. Aquest visita la llar d'infants amb periodicitat i assessora internament a la direcció i l’equip educatiu en temes tals com: la confecció dels menús, els protocols d’higiene, temes de seguretat alimentària, desenvolupament psicofísic dels infants, etc.