pla organitzacio

Pla d'organització bàsic de la Llar d'infants Montserrat

Pla d’organització bàsic i provisional de Centre per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia de la Llar d’infants Montserrat.

Pla d’organització bàsic i provisional de Centre per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia de la Llar d’infants Montserrat.

Benvolgudes famílies.

L'equip directiu de la Llar d’infants Montserrat ha elaborat el Pla d'Organització Bàsic i Provisional del curs 2020-2021 seguint les directrius del Departament d'Educació.

En aquest document es recull diferents aspectes importants referent a l’organització pedagògica, d’espais, personal i grups estables de l’escola; relació amb la comunitat educativa; el pla de neteja i desinfecció...

És un document que està en continu canvi, se n’aniran incrementant totes les mesures noves que ens vagin introduint des del Departament d’Ensenyament i de Salut.

Moltes gràcies

Pla d'organització bàsica per al curs 2021-2022

Comparteix