els llenguatges

Un dels eixos principals i centrals de la nostra tasca diària és el treball dels diferents mitjans d’expressió: el verbal, el plàstic i el musical.

Els llenguatges

Un dels eixos principals i centrals de la nostra tasca diària és el treball dels diferents mitjans d’expressió: el verbal, el plàstic i el musical.

El llenguatge verbal es treballa des de l’aula dels nadons, amb rimes, cantarelles i jocs de falda. La narració de contes, les estones de biblioteca, la memorització de rimes i poemes, els diàlegs i petits debats, el treball lingüístic a partir d’imatges o l’aprenentatge dels noms, formen part de les nostres rutines diàries.

Unes de les activitats més espontànies i gratificants per als infants és l’expressió plàstica. La creativitat plàstica és sempre presents a les nostres aules, ja sigui mitjançant l’estampació, la pintura en gran format, els murals, collages, projectes sobre artistes o visites a exposicions i museus.  Totes aquests activitats conformen un programa d’educació plàstica molt complet, acurat i divertit.

La música afavoreix el desenvolupament de la memòria, l'atenció, la concentració, la imaginació i la creativitat, entre d’altres. Nosaltres la considerem una eina bàsica de comunicació i expressió per als infants. Fem audicions, aprenem cançons, ballem, seguim ritmes, coneixem instruments i assistim a concerts adaptats a l’edat dels nens.

Amb tot aquest treball tractem de donar als nostres alumnes instruments d’expressió que els ajudin a exterioritzar tot el món d’intensa emoció que hi ha a l’interior de tot nen petit. Sabem que viure intensament les diverses formes d’expressar-se a sí mateixos i de comunicar-se amb els altres és una activitat molt gratificant i un pilar en la formació de la identitat personal.