calendari horaris

L'escola bressol és oberta sense interrupció de l´1 de Setembre al 31 de Juliol tancant només els dies considerats festius al calendari laboral de la ciutat de Barcelona.

Calendaris i horaris

L'escola bressol és oberta sense interrupció de l´1 de Setembre al 31 de Juliol tancant només els dies considerats festius al calendari laboral de la ciutat de Barcelona. Els dos primers dies de Setembre encara no es fa classe ja que els destinem a tasques internes de preparació del nou curs. Els dies laborables de Nadal i Setmana Santa els nens que ho necessitin poden assistir sense pagar cap quota addicional.

La llar d'infants Montserrat és oberta diàriament de 7 del matí a 19 de la tarda. L'horari de cada alumne es pot dissenyar dintre d'aquests marges fent ús del servei d’acollida, però el temps educatiu és el que queda reflectit a l'horari escolar:

 

MATINS
Entrada
de 9 a 9,30
Sortida
de 12,15 a 12,30
TARDES
Entrada
de 15 a 15,30
Sortida
a les 17


A l'entrada del matí, els pares poden entrar a l'escola i acompanyar els seus fills fins la classe sempre que arribin dintre del marge que donem per la entrada. Respectar aquest horari és molt important per la bona marxa del centre i també incideix molt positivament en l'adaptació del nen. Cal evitar al màxim les entrades o sortides excepcionals i fomentar en l'entorn del nen sensacions d'ordre, rutina i seguretat.