els habits

L'adquisició d’hàbits és un procés delicat que requereix de criteris sòlids, paciència, i una bona relació afectiva.

Els hàbits

Un dels objectius d’aquesta primera etapa és l’adquisició  d’hàbits: hàbits de convivència i valors, d’higiene, d’alimentació i de treball, pautes de conducta que afavoreixen la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

L'adquisició d’hàbits és un procés delicat que requereix de criteris sòlids, paciència, i una bona relació afectiva. És molt important preparar amb la família les pautes de les noves adquisicions  per tal d’oferir al nen una actuació coherent entre família i escola, fent un treball en equip. A les nostres trobades de pares, a les converses matinals a l’aula, anem preparant i compartint tots els detalls del procés que el nen viu per acostumar-se a les noves situacions: canvis en l’alimentació, hàbits socials, retirada del bolquer, hàbits de son, etc...