activitats escola bressol

Els hàbits

Les experimentacions

Els aprenentatges

Els llenguatges

Les sortides

Les festes

La relació amb les famílies

El moviment

L'equip educatiu

Activitats

L'equip educatiu

A la nostra llar tenim un equip de persones entusiastes del món infantil, busquem donar caliu amb mètodes innovadors per buscar elements que despertin l'interès dels infants, estimulant-los i donant-los una visió curiosa del món.

Les experimentacions

L’aprenentatge és per al nen petit, sobretot, una qüestió de vivències. A la LLar d'infants Montserrat els infants aprenen a partir de l’experiència directa, de les sensacions físiques, de tot allò que els arriba pels sentits...

Els aprenentatges

Tota la literatura científica sobre el nen de 0 a 6 anys coincideix en afirmar que aquesta és una etapa a la qual el cervell humà presenta un potencial d’aprenentatge únic i excepcional...

Els hàbits

L'adquisició d’hàbits és un procés delicat que requereix de criteris sòlids, paciència, i una bona relació afectiva.

El moviment

L’infant es mou des del moment de néixer, i amb el moviment s’expressa, descobreix l’entorn que l’envolta, es coneix a sí mateix i als seus límits...

Els llenguatges

Un dels eixos principals i centrals de la nostra tasca diària és el treball dels diferents mitjans d’expressió: el verbal, el plàstic i el musical.

Les festes

A l’escola bressol celebrem totes les festes tradicionals incorporant les seves temàtiques a la programació. Potenciem la participació de les famílies en aquestes celebracions de manera molt activa per que las gaudiu amb nosaltres i els vostres fills.

La relació amb les famílies

La implicació de les famílies en la tasca educativa és un element fonamental per donar sentit i credibilitat a tot allò que intentem transmetre als nostres infants.

Les sortides

Sortir de la llar d'infants atorga sempre un valor afegit i una motivació suplementària a qualsevol activitat. És per això que, a partir dels 18 mesos, els infants comencen a participar en petites sortides de l’escola que van lligades al treball programat per aquell moment concret.