Excursions

Des de l’escola bressol programem una sèrie de sortides a diferents indrets d’interès de la ciutat de Barcelona, que s’adrecen a tots els infants a partir de divuit mesos. Es tracta de visites a petites granges-escola, a exposicions o museus, assistència a concerts, passejades pels parcs, etc. Sempre amb un criteri educatiu i amb una programació pedagògica específica, sigui per part de l’equip pedagògic de l’organisme que visitem (Liceu, Auditori, Palau d ela Música, Museus, Parcs i jardins, etc.), o pel nostre propi equip de mestres.

Els trasllats els fem sempre en autocars dotats de sistemes de retenció adaptats a nens petits. 

L’assistència a les excursions no és obligatòria encara que sí molt recomanable ja que totes elles formen part d’un treball intens a classe.

Els pares que s’ofereixen voluntaris poden venir amb nosaltres a les sortides actuant com a personal de suport. A les reunions d’inici de curs escolar es donen les dates i destins de les excursions programades i es prepara una llista de pares voluntaris.