FAQS
Quin és el criteri per distribuir els nens a les classes a la vosta llar?
La nostra llar d’infants disposa de 7 aules en total. Els grup es divideix en funció del any de naixement del infant. Actualment l’escola té un grup de nadons (P0), 3 grups de P1 (infants de 1 a 2 anys) i 3 grups de P2 (infants de 2 a 3 anys). Dins dels grups de P1 i P2, els infants s’agrupen per mes de naixement, és a dir els infants nascuts a principi d’any, a mitjans i a finals.