FAQS
Quina metodologia utilitzeu a la vostra escola bressol?
A la nostra escola bressol treballem amb una metodologia pròpia, resultat de l’experiència de molts anys enriquida amb la incorporació de les noves tendències de la pedagogia moderna que s’han revelat òptimes per afavorir el desenvolupament del nen.

A la nostra llar d'infants potenciem molt la participació activa de l’infant, sent el nen/a el protagonista de l’aprenentatge. Seleccionem mètodes, tècniques i recursos educatius que despertin el seu interès i que ens permetin apropar-nos a les seves curiositats i necessitats. Tot això en un entorn d’afectivitat que afavoreixi el benestar i l’estimulació adequada de l’infant en uns anys claus per al seu desenvolupament emocional i cognitiu.