FAQS
Quin són els horaris que té la llar d'infants?
A la llar d'infants Montserrat tenim tres horaris, la jornada de matí (de 9 a 12.30h), l’horari de matí amb menjador (de 9 a 15.30h) i la jornada completa (de 9 a 17h).

A més a més disposem d’una horari de tarda (de 15 a 18h) per aquelles famílies que ho necessitin.