La Llar d'Infants Montserrat

A la nostra escola bressol treballem amb una metodologia pròpia, resultat de l’experiència de molts anys enriquida amb la incorporació de les noves tendències de la pedagogia moderna que s’han revelat òptimes per afavorir el desenvolupament del nen.

En aquesta llar d'infants potenciem molt la participació activa de l’infant, sent el nen/a el protagonista de l’aprenentatge. Seleccionem mètodes, tècniques i recursos educatius que despertin el seu interès i que ens permetin apropar-nos a les seves curiositats i necessitats. Tot això en un entorn d’afectivitat que afavoreixi el benestar i l’estimulació adequada de l’infant en uns anys claus per al seu desenvolupament emocional i cognitiu.

El nostre Projecte Educatiu posa especial èmfasi en la creació plàstica, la música i la natura, ja que pensem que aquests tres aspectes desperten un interès especial en els més petits i tenen un enorme potencial educatiu.

Proposem activitats i sortides relacionades amb la creativitat artística i el contacte amb la natura per tal de despertar la curiositat de l’infant cap al món exterior i li obrim interessos i horitzons que l’han d’acompanyar la resta de la seva vida.