Llar d'Infants Montserrat

L’Escola Infantil Montserrat va obrir les seves portes com a Llar d’Infants privada al barri de Les Corts l’any de 1968 com a fruit de la iniciativa de la seva fundadora, la Sra. Rosario Ramia Figuerola.

Des d’aquell moment, any rere any, hem continuat amb l’activitat educativa dirigida a nens i nenes  amb edat compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, ampliant i renovant les nostres instal·lacions i mantenint viva la il·lusió amb la que hem educat diferents generacions d’infants. Així doncs, la nostra escola és el resultat d’una llarga experiència pedagògica de molts anys de treball en  aquesta primera etapa.

L’escola s’inspira en els principis pedagògics de l’escola activa i ofereix un entorn educatiu que permet estimular al màxim totes les capacitat del nen, respectant el ritme maduratiu i evolutiu de cada infant i proporcionant activitats que promoguin la seva autonomia i autoestima dins d’un entorn càlid, segur i afectuós.

El nostre treball diari es basa en un Projecte Educatiu acurat i rigorós i en el manteniment d’un equip d’educadores qualificades , responsables, amb actitud vocacional i compromeses amb la seva feina.

Els objectius bàsics del nostre Projecte Educatiu són:

 ·  Vetllar pel benestar físic i emocional de l’infant.

 ·   Afavorir la socialització entre companys i adults.

·  Estimular el desenvolupament integral de l’infant i la seva creativitat (plàstica, musical, etc.) tot aprofitant les enormes possibilitats de l’etapa infantil.